• Camera Báo Động Giọng Nói  khi có người, hạn chế mất xe, tài sàn, khách không mời mà tới.
  – Đàm thoại nghe gọi 2 chiều.
  – Báo động gửi qua điện thoại.
   VP Chính: Camera Biên Hòa.
  – B5A Tổ 2, KP4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa.
   0️⃣9️⃣3️⃣7️⃣ 6️⃣6️⃣ 7️⃣9️⃣ 3️⃣8️⃣
   0️⃣9️⃣3️⃣3️⃣ 0️⃣9️⃣ 8️⃣9️⃣ 3️⃣8️⃣
   Chi Nhánh 01: Camera Long Khánh.
  – 63 Nguyễn Trãi, Kp4, P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh.
   0️⃣9️⃣0️⃣1️⃣ 2️⃣3️⃣3️⃣ 1️⃣7️⃣8️⃣
   0️⃣9️⃣3️⃣7️⃣ 6️⃣6️⃣7️⃣ 9️⃣3️⃣8️⃣
   Chi Nhánh 02: Camera Vũng Tàu.
  – 49/1B Hùng Vương, Phường 7, TP.Vũng Tàu.
   0️⃣9️⃣3️⃣7️⃣ 6️⃣6️⃣ 7️⃣9️⃣ 3️⃣8️⃣
   0️⃣9️⃣1️⃣8️⃣ 7️⃣6️⃣ 7️⃣8️⃣ 2️⃣8️⃣

01